Η ηλιακή ενέργεια κερδίζει επιτέλους τη βιομάζα για την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

4
Η ηλιακή ενέργεια κερδίζει επιτέλους τη βιομάζα για την ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακούς πόρους στις ΗΠΑ έφτασε τα 77 εκατομμύρια MWh το 2017, ξεπερνώντας, για πρώτη φορά, την ετήσια παραγωγή από πόρους βιομάζας, η οποία παρήγαγε 64 εκατομμύρια MWh, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA).

Μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών, μόνο η υδροηλεκτρική και η αιολική παρήγαγαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια το 2017, στα 300 εκατομμύρια MWh και 254 εκατομμύρια MWh, αντίστοιχα. Η ικανότητα παραγωγής βιομάζας παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη τα τελευταία χρόνια, ενώ η ικανότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας αυξάνεται σταθερά, λέει η EIA.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ετήσια αύξηση της ηλιακής παραγωγής συχνά καθυστερεί τις ετήσιες προσθήκες δυναμικότητας, επειδή η ικανότητα παραγωγής τείνει να προστίθεται στα τέλη του έτους. Για παράδειγμα, το 2016, το 29% των συνολικών προσθηκών ηλιακής δυναμικότητας σε κλίμακα κοινής ωφέλειας σημειώθηκε τον Δεκέμβριο, αφήνοντας λίγες ημέρες για ένα εγκατεστημένο έργο να συμβάλει στη συνολική ετήσια παραγωγή – παρόλο που υπολογίζεται στις ετήσιες προσθήκες παραγωγικής ικανότητας. Το 2017, οι ηλιακές προσθήκες Δεκεμβρίου αντιπροσώπευαν το 21% του ετήσιου συνόλου, αναφέρει η ΜΠΕ. Συνολικά, οι ηλιακές τεχνολογίες λειτουργούν με χαμηλότερους ετήσιους συντελεστές χωρητικότητας και παρουσιάζουν περισσότερες εποχικές διακυμάνσεις από τις τεχνολογίες βιομάζας, προσθέτει ο οργανισμός.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα προέρχεται από πολλαπλές πηγές καυσίμων, όπως στερεά ξύλο (68% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα το 2017), αέριο χωματερής (17%), αστικά στερεά απόβλητα (11%) και άλλα βιογενή και μη βιογενή υλικά (4%) . Αυτά τα μερίδια παραγωγής βιομάζας παρέμειναν σχετικά σταθερά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την ΕΠΕ.

Η παραγωγή από ηλιακές θερμικές πηγές παρέμεινε σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια, σε περίπου 3 εκατομμύρια MWh, λέει ο οργανισμός. Η πιο πρόσφατη προσθήκη ηλιακής θερμικής χωρητικότητας ήταν το εργοστάσιο ηλιακής ενέργειας Crescent Dunes, που εγκαταστάθηκε στη Νεβάδα το 2015, και επί του παρόντος, καμία ηλιακή θερμική γεννήτρια δεν είναι υπό κατασκευή στις ΗΠΑ

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα, ωστόσο, αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Το 2014, τα μεγάλης κλίμακας ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παρήγαγαν 15 εκατομμύρια MWh και τα μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκά συστήματα παρήγαγαν 11 εκατομμύρια MWh. Μέχρι το 2017, η ετήσια ηλεκτρική ενέργεια από αυτές τις πηγές είχε αυξηθεί σε 50 εκατομμύρια MWh και 24 εκατομμύρια MWh, αντίστοιχα. Μέχρι το τέλος του 2018, η EIA αναμένει να τεθεί σε λειτουργία επιπλέον 5.067 MW μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών.

Διαγράμματα ευγενική προσφορά της ΜΠΕ

Schreibe einen Kommentar