Η Southern Power ξεκινά τη λειτουργία έργων αποθήκευσης ενέργειας CA

3
Η Southern Power ξεκινά τη λειτουργία έργων αποθήκευσης ενέργειας CA
Νότια Εταιρεία Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας της θυγατρικής Southern Power με μπαταρίες στις ηλιακές εγκαταστάσεις Tranquility και Garland στην Καλιφόρνια είναι πλέον πλήρως λειτουργικά.

«Αυτά τα έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης που έχουν συστεγαστεί είναι τα πρώτα του είδους τους για τη Southern Power», λέει ο Bill Grantham, πρόεδρος της Southern Power. «Αναμένουμε ότι αυτά τα νέα έργα αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται σε μπαταρίες θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του δικτύου της Καλιφόρνια. Ο συνδυασμός της ηλιακής μας τεχνολογίας και αυτών των νέων πόρων αποθήκευσης ενέργειας θα τοποθετήσει περαιτέρω τη Southern Power για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών μας καθώς η βιομηχανία ενέργειας συνεχίζει να εξελίσσεται.»

Οι προσθήκες αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται σε μπαταρίες θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του δικτύου της Καλιφόρνια παρέχοντας στον Southern California Edison και στο California ISO πρόσθετη ευέλικτη χωρητικότητα πόρων που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ενσωμάτωση της διακοπτόμενης ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο. Στην μέγιστη χωρητικότητα, το έργο Garland Solar Facility Battery Storage θα προσθέσει 88 MW και 352 MWh αποθήκευσης ενέργειας, ενώ 72 MW και 288 MWh αποθήκευσης ενέργειας θα προστεθούν στο Tranquility Solar Facility.

Τα πλεονεκτήματα χωρητικότητας επάρκειας πόρων και των δύο εγκαταστάσεων μπαταριών πωλούνται στο πλαίσιο μιας 20ετούς συμφωνίας αγοράς ενέργειας στη Νότια Καλιφόρνια Edison.

Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας ανήκουν σε συνεργασία με την KKR και την AIP Management (για λογαριασμό των δανικών συνταξιοδοτικών ταμείων PKA και PenSam), καθένα από τα οποία έχει υπάρχοντα ιδιοκτησιακά συμφέροντα στις ηλιακές εγκαταστάσεις Garland and Tranquility.

Η Rosendin Electric υπηρέτησε ως κατασκευαστής των τοποθεσιών και η Mitsubishi Power Americas ως προμηθευτής εξοπλισμού χρησιμοποιώντας μπαταρίες της Powin Energy Corporation. Η Mitsubishi Power Americas θα εξυπηρετεί επίσης τα έργα στο πλαίσιο μιας 20ετούς, μακροπρόθεσμης συμφωνίας υπηρεσιών.
Schreibe einen Kommentar