Ο Markus Nikles θα ηγηθεί της Meyer Burger Finances ως νέος οικονομικός διευθυντής

4
Ο Markus Nikles θα ηγηθεί της Meyer Burger Finances ως νέος οικονομικός διευθυντής

Meyer Burger Technology AG διόρισε τον Markus Nikles στο εκτελεστικό συμβούλιο ως νέο CFO από την 1η Σεπτεμβρίου. Ως CFO στον Όμιλο Meyer Burger, θα είναι υπεύθυνος για τους τομείς των οικονομικών, του ελέγχου, της πληροφορικής, της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των επενδυτικών σχέσεων.

Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Nikles έχει αποκτήσει προηγούμενη εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών με τον ελβετικό όμιλο Bühler, που εργάζεται στην Ελβετία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Κίνα. Έχει γνώσεις χρηματοοικονομικής διαχείρισης σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες, έλεγχο ομίλων και έργων, σχεδιασμό ρευστότητας, συγκέντρωση μετρητών και διαχείριση καθαρού κεφαλαίου κίνησης.

«Στον Markus Nikles, καταφέραμε να προσλάβουμε έναν CFO με ρίζες στην Ελβετία, αλλά έχει επίσης προσωπική γνώση των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ασίας», λέει ο Franz Richter, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. «Η εκτεταμένη επαγγελματική του εμπειρία σε έναν διεθνή βιομηχανικό όμιλο, η σε βάθος τεχνογνωσία του και η ρεαλιστική του στάση αποτελούν πολύτιμα πλεονεκτήματα όσον αφορά την περαιτέρω φάση ανάπτυξης της εταιρείας μας».

Μέχρι να αναλάβει τη θέση του ο νέος Οικονομικός Διευθυντής, οι ευθύνες του θα συνεχίσουν να επιμερίζονται μεταξύ των άλλων μελών του εκτελεστικού συμβουλίου. Η πρώην CFO, Nathalie Benedikt, αποχώρησε από την εταιρεία στα τέλη Μαρτίου 2022 για προσωπικούς λόγους.

Schreibe einen Kommentar